Särskola

För elever som är inskriven i särskolan planerar skolan en verksamhet i samråd med föräldrar utifrån elevens behov.

De flesta elever går inkluderade i en klass i grundskolan med stöd av pedagogisk personal.
 
 

Vill du veta mer om hur verksamheten ser ut för elever i särskolan i Vindelns kommun kontakta:
 
Rektor åk F-5:
                 
Rektor åk 6-9:                
                           
Förvaltningschef: 

Kontaktperson: Lars Johansson