Elektronisk körjournal

Vindelns kommun inför elektroniska körjournaler i kommunens bilar.

Så här fungerar det

Den som nyttjar kommunens fordon registreras i en databas med namn, telefonnummer, e-postadress, samt användar-id. Det är närmaste chef som avgör vem som kommer att köra bil i tjänsten och därmed ska registreras i systemet. Klicka på bilden för mera information. --->

Syftet med införandet är att:

  • Säkerställa korrekt dokumentation över användningen av kommunens bilar för att undvika att anställda eller kommunen förmånsbeskattas.
  • Underlätta en fordonskontroll som möjliggör effektivisering av driften av bilparken. Förenkla administrationen ex för fördelning av fordonets kostnader på användarna.


Inloggning i ABAX

När du registrerats i systemet kommer du att få ett sms från ABAX som innehåller ett lösenord. Med det kan man logga in och se sina egna registreringar i systemet. Klicka på bilden. --->

Fakta om införandet

Dokumentationen förebygger och säkerställer att kommunen och dess anställda inte orättmässigt upptaxeras vid en skatterevision. Användningsområdena har berättigande i PuL (personuppgiftslagen). För mera information klicka på bilden. --->

Support

För support kontakta Susanne Sjögren tfn 430 04, Eric Thorstensson tfn 430 15, Liselott Eklund tfn 431 33 eller Liza Wikström tfn 430 25.

Kontaktperson: Tom Norrgård