Energirådgivning

Goda råd är kostnadsfria! Kontakta din energirådgivare för råd och tips om energi-ekonomi, tilläggsisolering, olika värmekällor, vedeldning m m.

Energirådgivning
Vindelns kommun och Exergi B(y)rån har skrivit avtal om energirådgivning.

Exergi B(y)rån har lång erfarenhet av energirådgivning och målsättningen att uppnå: optimal användning av energi till lägsta möjliga kostnad och med minimal miljöpåverkan för utvecklingen av Västerbotten!

Fråga om energi
Den som har frågor om energi och miljö kan få svar inom några dagar på NENET:s nyöppnade Fråga/svar-forum. Där finns också en länk med svaren på de vanligaste frågorna. Expertsvaren ges av Vindelns energirådgivare Marcel Berkelder på Exergi B(y)rån.

Kontaktinformation:
Energirådgivare Marcel Berkelder

Tfn: 0935-209 96 eller 070-606 33 06

E-post: marcel@exergi.net

Facebooksida för Vindelns kommuns energi- och klimatrådgivning

Analysera dina elkostnader
En kalkylmall som hjälper dig att räkna ut dina kostnader för el och vad du kan göra åt det. Fyll i direkt eller ladda ner till din dator för att analysera när du vill. Mallen är kostnadsfri att använda för privatpersoner.

http://www.exergi.se//elkostweb.xls

Bidrag
Det finns olika bidrag (inom energiområdet med fokus på privatpersoner):
  • ROTavdrag: Många energiåtgärder är ROT berättigade. ROT avser renovering, omb- och tillbyggnad i eller i nära anslutning till villan. På skatteverkets hemsida finns utförlig information om vilka (energi)åtgärder som är berättigade. ROT-avdraget har integrerats med sk hushållsnära tjänster och avses vara permanent. Utförande hantverkare skall göra direktavdrag på fakturan i förekommande fall.

  • Solceller: Stöd kan ges till olika typer av nätanslutna solcellssystem. I höstbudgeten 2012 anslog regeringen drygt 200 Mkr för en treårsperiod.
    Stödnivån från och med den 1 februari 2013 är maximalt 35 procent av investeringskostnaden. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Länsstyrelsen handlägger stödet. För mer information se Energimyndighetens webbplats.

  • Miljöbilar: Den som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Definitionen för miljöbil har ändrats den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp (enligt uppgift i vägtrafikregistret) inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk. På Transportstyrelsens webbplats kan du se hur koldioxidgränsen beräknas.

 

Bidrag för konvertering av direktverkande el samt för solvärme har upphört. Istället hänvisas till ROT-avdrag

Länk till Skatteverkets information om ROT-avdrag

Energideklarationer av byggnader

Till Länsstyrelsens hemsida

Till Boverkets hemsida