Natur

Naturen i Vindeln bjuder på många vackra vyer. Här finns den vilda vackra Nationalälven Vindelälven med enastående och spektakulära forsar. Lugna och harmoniska vatten tillsammans med stroslagen natur finns det gott om. Vill du njuta av natur så har vi en del att erbjuda. 

Vandringsleder, paddlingstråk, fiskevatten och besöksvänliga områden kan vi erbjuda. 
  
Att vistas i naturen innebär även att visa ansvar och respekt för våra naturresurser. I kommunen finns ett flertal naturreservat och Natura 2000-områden. Mer information om naturreservaten finns på Länsstyrelsens hemsida.
 
Allemansrätten ger oss unika möjligheter till naturupplevelser men naturligtvis måste vi alla även visa hänsyn och respekt mot naturen, markägare och andra besökare. Mer information om allemansrätten finns på Naturvårdsverkets hemsida

Kontaktperson: Malin Bjurén