Byar i kommunen

I kommunen finns ett stort antal byar av varierande storlek.

Vindelns kommun har ett landsbygdsråd. Rådet verkar för utveckling av Vindelns landsbygd och utgör remissinstans för kommunstyrelsen.

Länk till Vindelns kommuns landsbygdsråd

Nedan finner du länkar till några av de byar som har egna webbplatser:

 
 
 
 
 
 
 
 


Överrödå

Kontaktperson: Frida Hallgren