Kommunala råd

Vindelns kommun har tre kommunala råd; folkhälsorådet, samiska rådet och pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Kontaktperson: Lena Sandlin