Politisk organisation

Organisationsschemat beskriver översiktligt det politiska styret i Vindelns kommun.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande politiska organ som utser ledamöter och ersättare i nämnderna samt även i revisionen. Siffrorna visar antal ledamöter.

  


 

Kontaktperson: Lena Sandlin