Dricksvatten

Inom Vindelns kommun finns åtta kommunala vattenverk. Dessa vattenverk finns i Abborrtjärn, Avanäs, Vindeln, Hällnäs, Skivsjö, Strycksele, Tvärålund och Åmsele som försörjer anslutna innevånare med vatten.

Allt dricksvatten är baserat på grundvatten och någon klorering av dricksvattnet görs inte normalt. Klorering kan dock förekomma av vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande.

Vattnet är mjukt och i alla verk ligger hårdheten på ca 3 Odh (tyska grader). Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten, se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. 

Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp.

Kontaktperson: VAKIN