Försäljning av små mängder primärprodukter

För dig som är intresserad att sälja livsmedel som du själv har jagat, fiskat, odlat, producerat eller plockat följer här information om vilka livsmedelsregler som gäller. Försäljning av små mängder primärprodukter innebär att en primärproducent säljer en begränsad mängd av sina egna primärprodukter direkt till konsumenter för eget bruk eller direkt till lokala detaljhandelsanläggningar (butiker eller restauranger).

Primärprodukter är produkter från jorden och naturen, som grönsaker, frukt och bär, mjölk och ägg, samt produkter från jakt och fiske. En primärproducent kan till exempel vara växtodlare, djuruppfödare, biodlare, fiskare, fiskodlare, jägare eller bär- och svampplockare.

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr som på ett överskådligt sätt förklarar vad som gäller för olika typer av produkter. Du hittar broschyren här eller på Livsmedelsverkets hemsida.

När det gäller försäljning av kött och köttlådor finns mer att läsa här.

Om du har funderingar på att börja sälja primärprodukter direkt till konsument eller till restaurang eller butik bör du ta kontakt med miljö- och byggkontoret så att vi kan bedöma om verksamheten behöver registreras eller inte.

Du behöver även undersöka vilka skatteregler som gäller för din försäljning. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.