Färdtjänst

Rättighet till färdtjänst regleras i Lagen om färdtjänst. Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om du t ex har ett funktionshinder. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som vid resa med buss. Du kan få åka tillsammans med andra personer, precis som i kollektivtrafik. 

 
Färdtjänstberättigad är du som till följd av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg. Du ska vara folkbokförd i kommunen.
 

Bedömning av färdtjänstbehov

Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst. Om du behöver hjälp under själva resan kan ledsagare beviljas. Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter enskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats. Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för, t ex sjukresor. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Länsrätten.

Här kan du läsa och ladda ner en broschyr för mer information:
Broschyr Färdtjänst

Hur man ansöker

Blanketter för ansökan om färdtjänst finns på Vindelns kommun, socialförvaltningen eller hämtas via Vindelns kommuns hemsida under Mina sidor

Det går även bra att vända sig direkt till biståndshandläggaren, tel växel 0933-140 00 telefontid måndag-fredag 08.00-09.00.

Bokning av resa

Beställning av färdtjänstresor görs hos Vindeln Taxi på telefonnummer: 0933-131 06

För färdtjänst är förbeställningstiden minimum en timme. För specialfordon krävs, för garanterad resa, förbeställning minst en dag före resdagen. Vid speciella storhelger krävs längre förbeställningstid.

Kontaktperson: Marie Granström