Bredband till flera

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beslutat att ge ekonomiskt stöd till projektet Bredband till flera. Projektet innefattar både ortsammanbindande nät mellan Nyland och Skivsjö samt Norrfors och Kussjön där stödet från Tillväxtverket är 50% och områdesnät i Skivsjöbygden samt Bjurforsbygden där stödet från Jordbruksverket är 70%.

I det ortsammanbindande nätet står Vindelns kommun för 50% av kostnaderna. Områdesnätet finaniseras till 30% av invånarna som har beställt bredband i byarna.

Kontaktperson: Kenneth Nilsson