Äldre

Målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre ska:
  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg

Äldreomsorg

Du som behöver kontakt med äldreomsorgen och beslut om insatser ska få kontakt med en handläggare senast inom en vecka och du ska få ett beslut inom en månad efter din första kontakt.

Kontakta ansvarig enhetschef, socialchef Jim Lindberg 0933-140 11 eller verksamhetschef Karina Wahlberg 0933-140 37 om ni anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Kontaktperson: Jim Lindberg