Rådgivning

Vindelns kommun erbjuder olika typer av rådgivning till sina medborgare, både till dem som bor här permanent och till dem som gör det mera tillfälligt.

Följande typer av rådgivning finns att tillgå:

  • Budget- och skuldrådgivning
  • Familjerådgivning
  • Kontaktperson: