Farligt avfall

Farligt avfall som uppstår i hemmet lämnas på Lidbackens Återvinningscentral

 

Farligt avfall som uppstår i verksamheter måste hämtas av godkänd transportör. Som verksamhetsutövare kan du även anmäla eller ansöka om att transportera bort ditt eget farliga avfall. Detta görs hos Länsstyrelsen.

 

Hantering av farligt avfall

Tänk på följande:

 • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller.
 • För spillolja finns en begränsning på högst 20 liter/hushåll

 

Exempel på farligt avfall

 • Aceton  
 • Avfettningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Färg- lack- och limrester
 • Glykol
 • Lacknafta
 • Nagellack
 • Oljefilter
 • Småbatterier
 • Spillolja
 • Starka syror och baserKontaktperson: VAKIN