Näringslivsträffar

Näringslivsträffarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Träffarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

21 januari - Inspirationsträff för mer lokalproducerad mat och hantverk

Vad handlar det om? Det ska vara lätt att sälja och köpa lokala produkter. Därför vill vi undersöka intresset för bland annat gårdsförsäljning och en stående marknad i Vindelns centrum. Nätverket och föreningen Lokalt och nära deltar och inspirerar om deras arbetssätt i Vännäs. Lokalt och nära representeras av Anne Stens på Sténstorpet i Långsjö och Lillemor Elfgren på Limmo design.
 
För vem? För dig som är stor, liten eller jätteliten producent av mathantverk eller slöjdhantverk (företag eller på hobbynivå)
och är intresserad av nya, lokala försäljningskanaler.
 
När och var? Tisdag den 21 januari 2020, kl. 18.30-20.30
på Vindelngallerian, Karlsgårdsvägen 22, Vindeln.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!
 
Anmäl dig senast måndag den 20 januari till angelica.johansson@vindeln.se
eller via anmälningsformuläret 
 
Varmt välkommen!

Träffen arrangeras i samarbete mellan LRF Vindeln samt av projekten Näringsliv i samverkan 6.0 och Bärkraft som finansieras av Vindelns kommun. Syftet är att stärka näringslivsklimatet för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet.

24 januari - Välkommen till en matnyttig morgon

fredagen den 24 januari
klockan 7 - 9
Vindelngallerian
Frukosten serveras från 7.00, programmet börjar 7.30

 • Vindelns nya Kommundirektör, Therese Berg, presenterar sig.
 • Vindelnbostäder, Vd Tobias Rosencrantz informerar.
 • Arbetsmarknadsutsikter i Västerbotten 2020, Arbetsförmedlingen.
 • Kommunens kommande upphandlingar, Administrativ chef Eric Thorstensson.
 • Företagspresentation av UF-företaget Våga Överleva UF.
 • Aktuellt från Vindelns kommun, Kommunstyrelsens ordförande Mathias Haglund.
 • Från utanförskap till arbetskraft. Arbetsmarknadsenheten. 
 • Det riktade statsbidraget för näringslivsutveckling. Vad händer med pengarna? Företagslots Angelica Johansson.
   
  Näringslivsfrukost vänder sig till företagare, politiker och tjänstemän i syfte att främja företagsklimatet i Vindeln och arrangeras av Vindelns kommun och Företagarna i Vindeln.

Anmälan till Angelica.johansson@vindeln.se eller 070-233 26 21 Länk till anmälan 24 januari


Varmt välkommen!

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson.

Tidigare

Dialogmöte för fastighetsägare med lunch den 27 november

Tema: FastigheterNäringslivsfrukost - Granöbygden tisdag den 15 oktober 2019, information om pengar för näringslivsutveckling i byarna

Näringslivsträff med middag den 30 september 2019, om projekt Avanäs och nytt näringslivsprojekt med mera.

Näringslivsfrukost den 23 augusti 2019 om företagsbesök, utvecklingsplan  för Vindeln Innovation Park med mera.

Näringslivsfrukost den 29 maj 2019, med Svenskt Näringslivs undersökning, Fossilfria transporter

Näringslivsträff den 2 april 2019, om bland annat företagsstöd och Avanäs företagspark.

Inställt på grund av för få anmälda - Näringslivslunch den 21 mars 2019, internationella affärer

Näringslivsfrukost fredag den 25 januari 2019, med tema, industriutveckling

Näringslivsfrukost den 1 juni 2018, med tema företagsklimatet i Vindeln

Näringslivsfrukost den 15 maj 2018, med tema handla lokalt - hur får vi fler att se nyttan med det? (pdf)

Näringslivsträff med middag den 18 april 2018 (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson