Näringslivsträffar

Näringslivsträffarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Träffarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Näringslivsträff, tisdagen den 2 april

16.30 – 19.00 på Vindelngallerian

Middag serveras från klockan 16.30 programmet börjar klockan 17.

Program

  • Information från Vindelns kommun om aktuella frågor i kommunen, kommande upphandlingar, näringslivsstrategi och statsbidraget för näringslivsutveckling. Kommunstyrelsens ordförande Mathias Haglund, administrativ chef Eric Thorstensson och företagslots Angelica Johansson
  •  Företagarna i Vindelns nytillträdde ordförande Kent Jacobsson och Ulrica Karlsson, sekreterare och kassör, informerar om nya styrelsen, verksamhetsplan och kommande aktiviteter
  •  Företagsstöd. Charlotta Wikman handläggare på Region Västerbotten berättar om aktuella företagsstöd. Företagsstöden flyttade fån Länsstyrelsen till Region Västerbotten vid årsskiftet.
    https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod
  • Projekt Avanäs företagspark, projektledaren Fredrik Leek informerar om läget i det pågående projektet som Vindelns kommun driver tillsammans med  Martinsons för att undersöka möjligheterna för ny verksamheter i området.
  • Företagspresentation Value & Friends.
  • Företagarnas Affärsutvecklingsprojekt, Anna Isaksson Asplund informerar om hur de jobbar för att minska glappet mellan forskningsresultat och företag, samt att främja utveckling av affärsidéer och innovationer i länet. Det innebär att projektet arbetar med att skapa förutsättningar för företag och universitet att förmedla kunskap, kontakter, och visa på nya möjligheter för att främja möjlighet till tillväxt. https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/fragor-vi-driver/vasterbotten/foretagarnas-affarsutveckling/


Vi bjuder på middagen.Anmäl dig via länken till Angelica Johansson, eller via e-post eller telefon angelica.johansson@vindeln.se, 070-233 26 21 senast den 1 april, 12:00.
 
Hjärtligt välkommen! 

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson.

Tidigare

Inställt på grund av för få anmälda - Näringslivslunch den 21 mars, internationella affärer

Näringslivsfrukost fredag den 25 januari, med tema, industriutveckling

Näringslivsfrukost den 1 juni 2018, med tema företagsklimatet i Vindeln

Näringslivsfrukost den 15 maj 2018, med tema handla lokalt - hur får vi fler att se nyttan med det? (pdf)

Näringslivsträff med middag den 18 april 2018 (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson