Näringslivsträffar

Näringslivsträffarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Träffarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson.

Tidigare

Näringslivsträff med soppmiddag den 20 februari. Företagsstöd och ägarförändringar.

Näringslivsträff med soppmiddag den 20 februari. Företagsstöd och ägarförändringar.

Näringslivsfrukost den 24 januari 2020 Arbetsmarknadsutsikter i Västerbotten, ny kommundirektör mm

Inspirationsträff för mer lokalproducerad mat och hantverk den 21 januari 2020

Dialogmöte för fastighetsägare med lunch den 27 november 2019

Näringslivsfrukost - Granöbygden tisdag den 15 oktober 2019, information om pengar för näringslivsutveckling i byarna

Näringslivsträff med middag den 30 september 2019, om projekt Avanäs och nytt näringslivsprojekt med mera.

Näringslivsfrukost den 23 augusti 2019 om företagsbesök, utvecklingsplan  för Vindeln Innovation Park med mera.

Näringslivsfrukost den 29 maj 2019, med Svenskt Näringslivs undersökning, Fossilfria transporter

Näringslivsträff den 2 april 2019, om bland annat företagsstöd och Avanäs företagspark.

Inställt på grund av för få anmälda - Näringslivslunch den 21 mars 2019, internationella affärer

Näringslivsfrukost fredag den 25 januari 2019, med tema, industriutveckling

Näringslivsfrukost den 1 juni 2018, med tema företagsklimatet i Vindeln

Näringslivsfrukost den 15 maj 2018, med tema handla lokalt - hur får vi fler att se nyttan med det? (pdf)

Näringslivsträff med middag den 18 april 2018 (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson