Näringslivsträffar

Näringslivsträffarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Träffarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Näringslivsfrukost den 29 maj

7.00-9.00 på Fridas Kafé

Frukosten serveras från 7.00, programmet börjar 7.30

Program

• Svenskt näringsliv, Mats Andersson. Undersökning av näringslivsklimatet i Vindeln
• Vindelnbostäder nya VD, Tobias Rosenkrantz, framtidsplaner och nuläge
• Information från Vindelns kommun
• Magnus Larsson, klimatstrateg i projektet Fossilfria transporter i norr. Magnus kommer att presentera ett nytt kollektivtrafikunderlag som tagits fram för att undersöka hur arbetspendlingen in till Vindeln ser ut samt vilka typer av biobränslen och vilka tillgängliga investeringsstöd som finns.

Vi bjuder på frukost. Anmäl dig via länken till Angelica Johansson, eller via e-post eller telefon angelica.johansson@vindeln.se, 070-233 26 21 
 
Hjärtligt välkommen! 

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson.

Tidigare

Näringslivsträff den 2 april, om bland annat företagsstöd och Avanäs företagspark.

Inställt på grund av för få anmälda - Näringslivslunch den 21 mars, internationella affärer

Näringslivsfrukost fredag den 25 januari, med tema, industriutveckling

Näringslivsfrukost den 1 juni 2018, med tema företagsklimatet i Vindeln

Näringslivsfrukost den 15 maj 2018, med tema handla lokalt - hur får vi fler att se nyttan med det? (pdf)

Näringslivsträff med middag den 18 april 2018 (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson