Källsortering

När du källsorterar kommer ditt avfall till användning på nytt. Återvinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle.

 

Tidningar och förpackningar (glas, metall, plast och kartong/papp/wellpapp) lämnas på återvinningsstationerna. Annat sorterat avfall lämnas på återvinningscentralen, detta kan vara;

  • Däck
  • Farligt avfall
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

 

sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Kontaktperson: VAKIN