Sophämtning

Avfallshantering utgör en central del i miljöarbetet och om alla samverkar till en effektiv sortering bidrar vi alla till en hållbar livsmiljö.

 På Vakins webbplats hittar du information om hur du tar reda på när sopbilen kommer och när du ska ställa ut tunnan.


 Kontakt: Vakin 090-16 19 00

Kontaktperson: VAKIN