Anmälan om oro för barn eller vuxen

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med en socialsekreterare. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan göras utan att personens identitet kan avslöjas.

 

Anmälan från dig som privatperson

Om du vill göra en anmälan som privatperson kan du ringa till en socialsekreterare via växeln på telefon 0933-140 00 eller använda en anmälningsblankett med stödfrågor. Det går också bra att skicka in en anmälan via mejl eller brev.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Om du misstänker att barn utsätts för våld eller övergrepp bör du även anmäla det till polisen. I akuta fall ringer du 112.

 

Anmälan från professionella

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer både i offentlig och privat regi inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa måste detta anmälas. Anmälan skall göras skriftligt och skickas till:

Vindelns kommun
Socialförvaltningen
922 81  Vindeln

Du kan också lämna anmälan med hjälp av en blankett. Blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand.

Blankett Anmälan barn/ungdom

Till dig som är anmälningsskyldig: en kort videofilm från Socialstyrelsen

 

Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten innan anmälan skickas!

 


Kontaktperson: Johanna Persson