Risker i kommunen

I menyn hittar du exempel på risker och tips på vad du kan göra för att förbereda dig.

Vid en samhällskris kommer inte samhällets resurser att räcka till alla. Samhället behöver prioritera de mest utsatta och de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Du bör planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst tre dygn, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter.

De största riskerna i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbotten har gett ut en folder om de fyra största riskerna och hoten som finns i Västerbottens län. I den kan du läsa om hur du kan förbereda dig på ett bra sätt. Foldern finns att hämta i kommunkontorets reception och kommer att finnas på biblioteken. Välkommen in och hämta en, eller ladda ner den genom att klicka på länken.

Är du redo? Risker och hot i Västerbottens län (pdf)

Bild på foldern Är du redo  

Kontaktperson: Pernilla Lilja Wrenman