Risker i kommunen

I menyn hittar du exempel på risker och tips på vad du kan göra för att förbereda dig.

Vid en samhällskris kommer inte samhällets resurser att räcka till alla. Samhället behöver prioritera de mest utsatta och de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Du bör planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst tre dygn, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter.

De största riskerna i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbotten har gett ut en folder om de fyra största riskerna och hoten som finns i Västerbottens län. I den kan du läsa om hur du kan förbereda dig på ett bra sätt. Foldern finns att hämta i kommunkontorets reception och kommer att finnas på biblioteken. Välkommen in och hämta en, eller ladda ner den genom att klicka på länken.

Är du redo? Risker och hot i Västerbottens län (pdf)

Broschyren på engelska och minoritetsspråken

Are you ready? - Risks and threats in the county of Västerbotten (eng) (pdf)

Oletko valmis? - Riskit ja uhat Västerbottenin läänissä (fin) (pdf)

Oletko valmis? - Riskiä ja uhkia Västerbottenin läänissä (meänkieli) (pdf)

Datne ryöjrehth? - Vaahrah jïh aajhtoeh Västerbottenen leenesne (sydsamiska) (pdf)

Leatgo gearggus? - Riskkat ja uhkit Västerbottena leanas (nordsamiska) (pdf)

San getome? - Rizikura thaj darajimata ando Västerbottens län (romani lovari) (pdf)

Sian spremno? - Rizikija hem pretiba ko Västerbottens län (romani arli) (pdf)

Sian spremno? - Rizikija hem pretiba ko Västerbottens län (romani kalderash) (pdf)

יר זײַט גרײט? - ריסיקן אוּן סכּנות אין Västerbotten County (jiddish) (pdf)

Bild på foldern Är du redo  

Kontaktperson: Erika Viklund