Smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel och vatten. I vissa fall kan sjukdomar påverka samhället.

Risken att bli smittad av allvarliga sjukdomar är relativt liten i Sverige. Infektioner är trots det fortfarande ett problem både inom och utanför landets gränser och därför arbetar sjukvården och myndigheterna för att förhindra att sjukdomar sprids.

Samhällets beredskap inför utbrott

Stora infektionsutbrott kan få svåra konsekvenser för samhället och det finns därför en beredskap för sådana situationer. Ju allvarligare en smittorisk är, desto mer kraftfulla åtgärder.

Ett omfattande arbete görs också för att förebygga smittsamma sjukdomar hos djur, för att minska lidande hos djuren och för att de ska få vara friska och må bra. Friska djur underlättar också produktionen av säkra livsmedel och människor skyddas mot sjukdomar som sprids direkt mellan djur och människa.

Ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor

Krisinformation.se förmedlar samlad information från myndigheter

Kontaktperson: Erika Viklund