Vindeln Vatten och Avfall AB

Bolaget, som även kallas Vinva, äger Vindelns kommuns vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar.

Kontaktperson: VAKIN