Vakin

Vakin är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Vindeln och Umeå. Vakins uppgift är att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Vakins webbplats

Kontaktperson: Eric Thorstensson