Lediga tomter

Kommunen erbjuder gratis tomter till dig som vill bygga en villa. Erbjudandet gäller kommunens byggklara tomter som finns i Vindeln, Tvärålund, Hällnäs, Åmsele och Skivsjö.

Kommunstyrelsen beslutar om vilka fastigheter som ska erbjudas gratis. Dessa fastigheter ska uppfylla vissa krav, till exempel:

  • Det ska finnas färdig gata till fastigheten
  • Vatten och avlopp ska vara framdraget till tomtgräns, om fastigheten är inom kommunalt VA-område.
  • Tomten ska i övrigt anses som lämplig

Samtliga tomter är avstyckade och planlagda med en byggrätt för en- eller tvåbostadshus. Vindelns kommun äger samtliga markerade tomter.

I Hällnäs och Åmsele finns också ledigt tomter. Kontakta Eric Thorstensson för upplysningar, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Skivsjö - lediga tomter

Tvärålund - lediga tomter

Vindeln - Brånet/Skogshöjden, lediga tomter

Vindeln - Orren, lediga tomter

Bygglovsavgift

Exempel på bygglovskostnader enligt Vindelns kommuns plan- och bygglovstaxa:

Enbostadshus 150 kvadratmeter samt garage 50 kvadratmeter – 21 000 kronor
Enbostadshus 150 kvadratmeter – 17 000 kronor
Enbostadshus 100 kvadratmeter – 13 000 kronor

Ovanstående är en exempelkostnad för ett bygglov. Kostanden baseras på ett planenligt enbostadshus. Enligt nu gällande plan- och bygglovstaxa 2016-04-08. Inräknat i kostnaden är bygglov, tekniskt samråd, startbesked arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.
Avgifter för, kartor, utstakning, extra platsbesök och avvikelser kan tillkomma.

 

För frågor om bygglov,
Byggnadsinspektör, Michael Gunnarsson
Telefon: 0933-140 91 

För frågor om markärenden och tomter kontakta:
Administrativ chef, Eric Thorstensson
Telefon: 0933-140 15

Vill du veta mer om Vindelns kommun, läs mer på följande länk: Flytta till oss

Kontaktperson: Eric Thorstensson