Generella strandskyddet

Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter. I Vindelns kommun har vi inget område med utökat strandskydd.

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att det ska vara möjligt att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt.

Du behöver till exempel ansöka om dispens för att bygga en brygga, bygga nytt eller för att bygga ett förråd. När det gäller om- och tillbyggnader kan du också behöva ansöka om dispens. I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens, men är området där du vill söka dispens skyddat på annat sätt kan det vara länsstyrelsen som gör prövningen av din dispensansökan.

Kontaktperson: Byggkontoret