Häradsvägen i Vindeln

Gator och vägar

Vägnätet i Vindelns kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. De allra flesta vägarna är enskilda och underhålls av samfällighetsföreningar, med ekonomiskt bidrag från staten och kommunen.

De allmänna vägarna som leder mellan större orter och byar är statliga och sköts av Trafikverket. Kommunen i sin tur ansvarar för underhållet av de flesta gatorna i tätorterna.

Trafikinformation

Trafikverkets hemsida hittar du aktuell information om till exempel vägarbeten och trafikstörningar i landet.

Kartbilder över vägnätet i Vindelns kommuns tätorter

Titta på kartbilderna för att se vilka vägar som är statliga, kommunala och enskilda i tätorterna. Vill du kolla någon annan väg kan du gå in på Trafikverkets sida NVDB (nationella vägdatabasen) och söka i kartan.

Kartorna är hämtade urklipp från Trafikverket. Statliga vägar är markerade med rött, kommunala med blått och enskilda med grönt.

Vägnätet i Granö

Vägnätet i Hällnäs

Vägnätet i Tvärålund

Vägnätet i Vindeln

Vägnätet i Åmsele

 

 

 

 

Kontaktperson: Erika Johansson