Magnus Hedman visar en färdig kran

Lärarbesök på Cranab

Lärarna från Renforsskolan besökte två företag var under förmiddagen den 16 augusti och jag hängde med några av dem till Indexator och Cranab. Företagen presenterade sin verksamhet och vi fick gå en rundvandring på fabrikerna. Både företagen och lärarna välkomnar ett utökat samarbete så att alla ungdomar ska kunna se företag i kommunen som en möjlig framtida arbetsplats.

VD Anders Strömgren presenterar Cranab Group som består av företagen Cranab och Vimek i Vindeln samt Bracke Forest som finns i Bräcke i Jämtland.

Cranab bildades 1960 och ägandet har förändrats under åren. Sedan 2016 ägs Cranab till 72 % av Fassi och 28 % av Hans Eliasson. Fassi är ett italienskt företag som också tillverkar kranar och ser Cranabs produkter som ett behövligt tillskott.

– Vi har stor nytta av Fassis distributionsnät, berättar Anders.

Tillverkar det mesta som rör skogsbruk

Cranab tillverkar kranar och gripare till skogsmaskiner och lastbilar. Företaget levererar krankomponenter till Komatsu Forest och kompletta kranar till andra kunder. I Cranabs fabrik tillverkas också Slagkrafts vägröjningsmaskiner. Det är så kallade kättingröjare som tillsammans med motorpaket och kran bärs av hjullastare eller väghyvlar och används för att röja vägkanter. 

- Lastbilskranarna har vi nyligen börjat tillverka igen för vi ser en efterfrågan på dem, berättar Anders. - De kan användas både på timmerbilar och för att lyfta till exempel skrot eller glascontainrar vid återvinning.
Vimek finns i egna lokaler och köper in delar som de monterar till sina lättviktiga och skonsamma skördare och skotare.

- Tidigare har kunderna mest varit skogsägare som jobbar i egen skog, men Vimeks maskiner har upptäckts av fler kundgrupper, säjer Anders.

Bracke Forest tillverkar maskiner för markberedning och plantering.

Svårt att hitta svetsare i närområdet

Största delen av personalen inom Cranab jobbar i produktion och ungefär hälften av dem är svetsare. - Det har blivit svårt att rekrytera svetsare, berättar Anders. I Västerbotten har flera gymnasieskolor lagt ner sina svetsutbildningar, så det tillkommer för få nyutbildade. 

– Vi på Cranab känner ett behov av ett långsiktigt samarbete med skolan för att visa ungdomarna att vi finns och att vi behöver lokal personal, fortsätter Anders. Vi vill tillsammans med skolan komma fram till en tydlig målbild för elevernas praktik, för eleverna, skolan och Cranab.

- Våra medarbetare jobbar tvåskift eller dagtid. Vi vill göra det möjligt att få ihop livspusslet för vår anställda och har anpassat arbetstiderna för att vara attraktiv som arbetsgivare. Vi har för få kvinnor anställda och vill gärna locka fler till oss, avslutar Anders och lämnar över till Magnus Hedman, service- och eftermarknadschef, som tar oss med på rundturen i fabriken.


En inblick i fabriken 

– Inom Cranab-koncernen tillverkar vi maskiner för alla delar av skogsbruket, inleder Magnus.

Vi går runt i fabriken på Cranab 1. Företaget består även av Cranab 2 på Vindeln Innovation park där tillskärning, pressning, svetsning och bearbetning görs genom lackering och montering. Materialet fraktas sen till Cranab 1 där tillverkningen slutförs. Just nu är det lugnt och stilla, för det råkar vara lunch. Vi är därför inte i vägen utan kan gå runt och få se färdiga gripar, kranar och kättingröjare.

- Varje morgon inleder vi med ett halvåttamöte, där vi i arbetsgrupperna tar upp vad som är aktuellt för dagen.  Då finns det möjlighet att byta arbetsuppgifter. En avdelning kanske behöver hjälp för att någon är sjuk till exempel. Alla på företaget uppmuntras att lära sig nya arbetsuppgifter, så vi har bra möjligheter att utöka vår kompetens.

- Vi bygger kranar som håller hela skogsmaskinens livslängd. Det är viktigt för kundernas driftsekonomi. Vi konkurrerar med kvalitet, det är viktigast säjer Magnus.

 

Kontaktperson: Maria Höglund