Vinterväghållning

Vindelns kommun har efter upphandling tecknat ett treårigt avtal med Kent Nilsson Vägbyggnationer AB, för vinterväghållning i Vindelns tätort. Avtalet gäller till och med 2019. I Byarna Åmsele, Hällnäs, Tvärålund och Granö har kommunen tecknat avtal för vinterväghållning med Vindelns Bilfrakt till och med 2020.

Först kommer huvudgator samt områden kring industrier, hotell och resecentrum att plogas och/eller sandas. Därefter har entreprenören friheten att själv lägga upp plogrundan. En hel plogsväng i tätorten tar ungefär åtta timmar att utföra för två hjullastare.

Kommunens rutiner för plogning, hyvling och halkbekämpning

Snöröjning startar vid ett snödjup på sju centimeter om inte kommunen beslutar om extra plogsväng. Vid plogning rensas inga infarter till fastigheter. Kommunen tar inte ansvar för snöhögar lämnade på vägområdet som kan medföra att grannen får mer snö på sin infart.

Huvudgator rensas ett flertal gånger per år med hyvel och bostadsgatorna minst en gång per år. Vid hyvling rensas alla infarter till fastigheter med en eftergående hjullastare.

Avjämning och halkbekämpning utförs med kommunens lastbil med underbett. Det finns sandningssand som fastighetsägare får hämta i mindre mängd vid kommunens förråd i Vindeln.

Fastighetsägarens ansvar

Tillsammans kan vi underlätta snöröjning och halkbekämpning på våra gator. Det här kan du göra för att underlätta:

  • Använd inte allmän plats som snöupplag. Planera så att rymmer din snö på din egen tomt.
  • Skotta inte ut snö från egen tomt eller garageinfart på gatan eller framför plogvallar. Den snön riskeras att plogas in på grannens infart eller bli en trafikfara. Om något händer kan du bli ansvarig.
  • Ställ inte bilar eller annat som hindrar snöröjningen på gatan.
  • Placera sopkärlet så att det inte är i vägen för snöröjningen och kom ihåg att ta in det efter det är tömt. Sopkärlet får inte placeras på vägbanan.
  • Placera brevlådan en bit från vägen. Märk gärna ut den med pinne eller käpp. Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta framför brevlådan.

 

Ta bort växter som är i vägen

Träd och buskar som inkräktar på gatumark och är till hinder för gående, entreprenörer och andra trafikanter ska tas bort av fastighetsägaren, även sådant som skymmer vägmärken och gatubelysning. Åtgärdar inte fastighetsägaren detta så kommer vi att ta bort det på fastighetsägarens bekostnad.

Undvik takras

Det är fastighetsägarens ansvar när snö eller is rasar från tak och ut på gatuområdet. Vi vill uppmana dig att se över dina tak och sätta takrasskydd där det behövs.

Anmäl skador som uppstår

Skador som uppstår vid snöröjning ska anmälas utan dröjsmål till Vindelns kommun. Uppställda föremål som skadas inom vägområdet ersätts normalt inte av Vindelns Kommun.

 

Kontaktperson: Tf gatu- och parkchef