Projekt Tryggare Fritid

Projektets mål är att se till att nyanlända hemmaboende ungdomar och särskilt unga tjejer börjar delta i fritidsaktiviteter i större utsträckning samt stärka föräldrarna i deras roll.

Tryggare Fritid är ett integrationsprojekt som fokuserar på nyanlända ungdomar och deras föräldrar.

Samverkansparter är Centrumkyrkan, Svenska Kyrkan och studieförbunden ABF, Bilda, NBV och Studiefrämjandet. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och Vindelns kommun. 

Syfte och vision

Tryggare Fritid har som syfte är att underlätta etableringen och ge vårdnadshavare och föräldrar bättre kunskap om civilsamhället, tillgång till fritidsaktiviteter på orten samt verktyg att börja delta i dessa aktiviteter.

Visionen är att nyanlända börjar medverka aktivt i fritidsverksamheter, blir en självklar del av föreningslivet och att vissa av dem börjar starta och leda aktiviteter på egen hand.


Vill du veta mer om projektet, komma med tips eller delta i de planerade aktiviteterna? Kontakta Daniela Nedelcheva, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Aktivitetsplan 2017

Kulturkompis (Bilda)

Två etablerade och två nyanlända matchas i grupp för att tillsammans besöka tre kulturaktiviteter, diskutera i efterhand och eventuellt skapa ett vänskapsband.

Föräldrainformation (ABF)

Föräldrainformation är en studiecirkel om hur svenska civilsamhället är uppbyggt och fungerar.

Unga Örnar (ABF)

Unga Örnar är en förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet (6-24år). Aktiviteter varje tisdag, kl.18-20 i ABFs lokaler.

Tonår (Centrumkyrkan)

Tonår är en verksamhet för alla i årskurs 6 och uppåt; Café Källar'n (Centrumkyrkan): tonårscafé som drivs av föräldrar. Återkommande aktiviteter varje fredag under skolterminen, kl.19-21, och 21–23.30.

Älskade barn (Studiefrämjandet)

Älskade barn är en studiecirkel för nyanlända föräldrar
Ny i Sverige – samhällsorientering – 3-4 träffar i studiecirkelform

Nycklar för vuxna (Vindelns kommun, NBV m fl)

Hur bygger vi en bra framtid för våra unga? Lasse Reuterberg, Blå bandet föreläser och Ungdomspolisen informerar om sitt arbete. Ons, den 27/9, kl.18.30, Vindelns Församlingsgård. Den första i en föreläsningsserie riktat till alla föräldrar - infödda, väletablerade och nyanlända.