Samer - Sveriges urfolk

Det traditionella landområdet Sápmi sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Vindelns kommun ligger mitt i den del av Sápmi som finns i Sverige. Samebyarna Vapsten, Ubmeje, Ran, Gran, Svaipa och Malå har hela eller delar av sina vinterbetesområden inom Vindelns kommun.

Det mesta om samernas näringar, samhälle, språk och historia hittar du på samer.se

Förvaltningskommun för samiska språk

I juni 2017 ansökte Vindeln om att få bli förvaltningskommun för samiska språk.Syftet med ansökan är att kunna öka servicen till de samer som vistas i kommunen. Om ansökan godkänns kommer vi att bjuda in samebyar som har verksamhet i kommunen och samiska föreningar som har medlemmar i kommunen för att bilda ett samiskt råd.

Huvuduppdraget för rådet blir att:

  • Formulera mål för verksamheten
  • Beskriva hur uppdraget ska förankras i såväl den politiska ledningen som ute i kommunens verksamheter t ex  förskola, skola, kultur, äldreomsorg
  • Utse en samordnare för verksamheten


Kommunen kommer också att söka samarbete med exempelvis Lycksele och Umeå som redan är förvaltningskommuner.

Granö en möjlig plats för sametingets parlamentsbyggnad

Granö har varit en av nio orter i svenska delen av Sápmi som kandiderat till att bli placeringsort för parlamentsbyggnaden. Efter omröstningen i sametinget den 24 maj 2018 röstades Granö inte vidare till nästa steg. Nu står det mellan Vilhelmina, Östersund och Kiruna.

Förslaget presenterades i Östersund

Granös presentationsfilm på Youtube

 

Kontaktperson: Maria Höglund