Ett fyrtiotal företagare kom till mötet

Näringslivsfrukost den 14 november

På tisdagsmorgonen fylldes mötesrummet i Hotell Forsen av intresserade företagare som ville veta mer om biosfärområdet Vindelälven – Juhtatdahka och skattenyheter i år och nästa år.

Mathias Haglund hälsade välkommen och passade på att gratulera Anders Jonsson, till de utmärkelser som han och Rototilt nyligen fått. Både årets VD och årets teknikpris. Här hittar du mer om priserna. 

Anders Jonsson 

Elektrifiering av tvärbanan

Föreningen Företagarna i Vindeln har skrivit ett yttrande till Näringsdepartementet angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Yttrandet argumenterar för en elektrifiering av tvärbanan från Hällnäs till Storuman. Under dagens möte kunde alla som ville skriva under en namnlista för att instämma i yttrandet.

Biosfärområde för en hållbar utveckling

Johanna Gardeström, koordinator för projektet, berättade om arbetet som pågår med att få Vindelälven till ett av Unescos biosfärområden. Juhtatdahka betyder flyttled på samiska. Vindelälven har genom historien erbjudit en stabil flyttled för samerna när de flyttade sina renar närmare kusten på vinterbete.

I Sverige finns fem biosfärområden idag. Om Vindelälven skulle bli erkänt av Unesco skulle det bli världens femte största område.

Johanna uppmanade företagarna att ge syn på ett framtida biosfärområde. Vad kan näringslivet bidra med och vad skulle ett biosfärområde kunna ge? En stor del i kandidaturen och ett godkänt biosfärområde är att sammanföra aktörer och möjliggöra samarbeten som gynnar en hållbar utveckling. Ett biosfärområde ska verka för utveckling och inte bara bevarande.

Nu kan du läsa och lämna in synpunkter på ansökan innan den lämnas in till Unesco. Gör det senast den 8 december. På  Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidaturs hemsida hittar du ansökan och information om hur du gör för att yttra dig.

Johanna Gardeström 

Vindeln Business Week

Lligo Matson, lärare på Renforsskolan berättade om Vindeln Business Week som pågår under veckan. Den avslutas på fredag med en mässa på Forum där ett tjugotal företag kommer att vara med och möta elever i årskurs 8.

Skatteinformation från PWC

Lina Gardlow informerade om skattenyheter 2017 och inför 2018. Bland annat nämnde hon delar ur regeringens budgetproposition som lättnad i beskattning av personaloptioner, sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag som anställer sin första medarbetare och bilförmån för att gynna miljövänliga fordon.

Ett nytt EU-direktiv gör att medlemsländerna ska begränsa möjligheten att göra ränteavdrag. Sveriges förslag är ute på remiss nu. Efter remissrundan och eventuella förändringar ska reglerna träda ikraft i juli 2018.

Lina avslutade med att tipsa företagarna om PWCs blog Tax matters

Lina Gardlow 

 

Kontaktperson: Maria Höglund