Föreningsbidrag

Vindelns kommun vill stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer så att dessa engagerar kommunens invånare och förstärker Vindelns profil som kultur- och fritidskommun.
Vindelns kommun vill med bidrag och egna arrangemang ge kommunens invånare möjlighet att ta del av ett starkt och varierande kultur- och fritidsutbud, folkbildning och arrangemang samt främja folkhälsan.

Regler för bidrag till föreningar och studieförbund inom kultur och fritid

Från och med 2019-01-01finns ett reviderat och samlat regelverk för bidrag till föreningar och studieförbund. Regler för bidrag till föreningar och studieförbund

Allmänna bidragsregler

De kommunala bidragen är tänkta om hjälp till självhjälp. Bidragen ska därför endast utgöra ett stöd till föreningarnas verksamhet. Bidragen storlek är beroende av tillgängliga medel inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Förutsättningar för att få bidrag är:
- Föreningen ska bedriva verksamhet inriktad på kultur- och fritidsverksamhet och vara verksam inom Vindelns kommun och ha antagit stadgar.
- Föreningen ska registerera sig hos kommunen före den 31 mars varje år. 
- Ansökan om bidrag ska göras av lokal huvudorganisation, inte sektion eller liknande. 
- Föreningen ska aktivt och kontinuerligt arbeta mot tobak, alkohol och droger, mobbing, våld och rasism samt för jämställdhet. En policy ska finnas dokumenterad och ledare och deltagare ska känna till den väl.  

Följande kategorier finns i nya regelverket:

  • Aktivitetsbidrag
  • Anläggningsbidrag
  • Ledarutbildningsbidrag
  • Föreningsregistrering
  • Bidrag studieförbund
  • Nominering av ledar- och kulturstipendium
  • Bidrag för samlingslokaler
  • Sponsring
  • Kulturstöd
  • Snabbkulturbidrag

Subventionerad taxa för hyra in kommunens lokaler

De föreningar som inregistrerats och godkänts erhåller subventionerad taxa vid träningsverksamhet samt föreningsmöten. Vid kommersiella arrangemang subventioneras inte hyrestaxan.

Information och ansökan

Ansökningsblanketter finns på startsidan under blanketter/föreningsverksamhet.
För att fylla i ansökan öppnar du den blankett du behöver och högerklickar och väljer spara som.
Du kan välja att lägga den på datorns skrivbord.
Stäng blanketthimlen och gå in på ditt skrivbord där det sparade dokumentet ligger och fyll i och sparar dokumentet. (*markerade rutor är obligatoriska)
Bifoga den färdiga ansökan i ett mejl och skicka in eller skriv ut och posta till Vindelns kommun.


Ladda ner Regelverket som pdf

Kontaktperson: Malin Bjurén