Näringslivsfrukosten - en mötesplats

Den 7 december kom ett tjugotal företagare till Vindelngallerian för att nätverka och lyssna till StyrelseAkademin

Efter Vindelngallerians smarriga frukost samlades företagare och andra intresserade och Angelica Johansson, Vindelns kommuns företagslots, hälsade god morgon och ställde frågan "Varför är du här idag?" via Mentimeter. De flesta svaren som deltagarna skickade via sina mobiler innehöll "träffa folk", "nätverka" och "styrelsearbete".

Hur kan ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter förbättra ett företags prestation?

Olof Degerfeldt från Styrelseakademin delade sedan med sig av sina bästa tips för att få till ett aktivt styrelsearbete. Han har 30 års erfarenhet som ägare, vd och styrelseledamot i svenska och internationella företag.

Aktuellt från Vindelnbostäder

Joachim Blomberg, Vindelnbostäders VD, berättade om vad som är på gång. 8-våningshuset med 39 lägenheter beräknar han kommer att vara inflyttningsklart under sommaren 2019. Huset kommer att byggas av NCC på kvarteret Apotekaren,

Vindelnbostäder planerar också för nya flerbostadshus inom kvarteret Sockenmagasinet, mellan Häradsvägen och Bastuvägen.

Teman för vårens näringslivsfrukostar

Deltagarna fick ge förslag till teman på de kommande näringslivsfrukostarna. "Marknadsföring" fick flest röster. Har du tips på teman? Kontakta Angelica Johansson.

Teman till kommande frukostar

 

Kontaktperson: Maria Höglund