Styrelsen

Styrelsen för Vindelnbostäder AB ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Vindelnbostäder ABs protokoll

Ledamöter

Nedan finner du ledamöterna i styrelsen för Vindelnbostäder AB för mandatperioden 2019-2023.

Per-Anders Olsson, (s)
Britt-Louise Eriksson, (s)
Ulf-Peter Nilsson, (s)
Olov Andersson, (kd)
Satu Savolainen, (c)
Bertil Nygren, (c)
Tomas Nilsson, (m)

Ersättare

Nedan finner du ersättarna i styrelsen för Vindelnbostäder AB för mandatperioden 2019-2023.

Thomas Hedman, (s)
Göran Dahle, (s)
Josefine Granberg, (s)
Ulf Granberg, (s)
Per-Uno Bergner, (c)
Roger Sandström, (m)

Sammanträdesplan 2019

31 januari kl. 08.00
12 mars kl. 11.00
11 april kl. 8.00
23 maj kl. 11.00
12 september kl. 8.00
11 oktober kl. 11.00
14 november kl. 8.00
12 december kl. 11.00

 

 

Kontaktperson: Anna Sandgren