Jonas Nordin och Jan-Olof Lindberg

Näringslivsfrukost med råd inför generationsskiftet

Mötet hade temat familjeföretagande och generationsskifte och inleddes med information från kommunen och Företagarna i Västerbotten.

Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande, hälsade välkommen. Han berättade att kommunen har skickat in sitt yttrande om Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka och fått svar. Kommunen kommer att skriva en avsiktsförklaring senare, där man vill fortsätta att erbjuda bland annat lokaler, medfinansiering samt administrativt stöd under ansökningstiden och även när biosfärområdet har bildats.

Eric Thorstensson, administrativ chef, informerade om aktuella upphandlingar av vägbelysningsanläggning och lokalvård.

Avtalet om att driva FC (fritidscentrum) går ut vid kommande årsskifte och Vindelns Idrottsfastigheter vill inte fortsätta. Beslut om hur FC ska drivas från och med 2019 kan tas i kommunstyrelsen i mars.  

Angelica Johansson, företagslots, påminde om kursen Bootcamp i marknadsföring och nämnde två kommande informationskvällar som riktar sig till företagare.

 • Socialförvaltningen bjuder in hantverkare för ett möte om bostadsanpassningar, eftersom nya lagar gör att det blir mer brådskande att få anpassningarna klara. Mötet är på torsdag den 1 mars.
 • Miljö- och byggkontoret bjuder in alla som vill veta mer om bygglov. Tyvärr blev det fel dag i annonsen i VR-bladet. Rättelse kommer. Mötet är på torsdag den 15 februari.

Information från Företagarna Västerbotten

Jonas Nordin, ny regionchef på Företagarna i Västerbotten, informerar om Företagarnas arbete. Han jobbar både i Norrbotten och Västerbotten.

Företagarna företräder 70 000 företagare och har 260 lokala föreningar i Sverige varav en i Vindeln.

De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utveckling för ett bättre företagarklimat.

Särskilt för Västerbotten

 • Hjälp med produktutveckling
 • Rekrytering och matchning, tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • e-handelsutbildning den 21 mars, anmälan till  vasterbotten@foretagarna.se

Enligt småföretagbarometern ser företagare i Västerbotten positivt på framtiden, i mycket högre grad än landet i stort. Eftersom fyra av fem jobb finns i småföretag är det lovande för Västerboten.

Företagarna åker på valturné snart och är i Vindeln den 28 maj. Kontakta gärna Företagarna om du har frågor du vill att de ska jobba för.

Familjeföretag och generationsskifte

Jan-Olof Lindberg, tidigare auktoriserad revisor och globalt ansvarig för tjänster till familjeföretag hos PwC. Han har nyligen tagit över familjegården i Överrödå, som den 14e generationen. Jan-Olof gav tips på hur du förbereder inför nästa generations övertagande.

- I ett generationsskifte är det samma frågor oavsett storlek på företaget. Trots det finns ingen patentlösning för hur man ska göra. Men det är viktigt att börja i tid och involvera alla berörda för att få en bra process.


Många ägarskiften förväntas de närmaste åren

Det är vanligt att företagare väntar för länge. Någon har sagt: ”Jag tänker styra det här tills jag dör – sen får jag se hur jag gör”.

Några vanliga orsaker att vänta kan vara att man inte vill släppa sitt livsverk, eller är ekonomiskt beroende av företaget. Det kanske saknas en naturlig efterträdare eller är svårt att komma överens i familjen.

Ett sätt att se på företaget är att vi har fått låna det under vår livstid och ska överlåta det till nästa generation i minst lika gott skick. För att lyckas med det behövs planerade ägarskiften och att man startar i god tid.

Starta i god tid för planerat ägarskifte

Hur ska vi verka för att hålla samman familjen? Bilda ett familjeråd

 • Vilka är familj och vilka ska ingå i familjerådet?
 • Vilka frågor är särskilt känsliga/viktiga?

 

Hur ska vi arbeta med ägarfrågor? Bilda ett ägarråd

 • Vilka ska ingå?
 • Vilka frågor ska tas upp?


Förberedande process

För en löpande dialog om vad var och en vill med sitt liv. Tänk på att det kan ändras över tiden. Gå till botten med vad du själv vill och ta inget för givet. Individens mål kanske inte är familjens mål med företaget. Sammanfatta gärna i en swat-analys.

Upprätta en successionsplan

 • Välj lösning utifrån syftet
 • När ska det ske, ett eller flera steg?
 • Roller under och efter ägarskiftet
 • Tekniska och juridiska aspekter

 

Slutligen: Genomför! Våga släppa taget. Följ upp i familjerådet.

Kontaktperson: Maria Höglund