Kvällsfika för näringslivet den 21 februari

Efter önskemål från företagare blir några av våra näringslivsträffar på kvällstid. I tisdags var det premiär för Kvällsfika för näringslivet på Fridas Kafé.

Ett tjugotal företagare hade kommit för att träffas, avnjuta gott fika och diskutera kvällens tema i stearinljusens sken. Lars Lundström och Lena Nilsson från Länsförsäkringar Västerbotten var inbjudna för att prata företagsförsäkringar.

Lena Nilsson och Lars Lundström 

Företagsförsäkringar

Länsförsäkringar Västerbotten har kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Inriktningen är små och mellanstora ägarledda företag samt kommuner och landsting. Lena Nilsson finns i Umeå och är företagsrådgivare i bland annat Vindeln.

Lars Lundström är försäljningschef för företag.
- När du ska se över dina försäkringar, tänk igenom vad som är det värsta scenariot för verksamheten, säjer han. Vilka risker utsätts ditt företag för och vilka skadeförebyggande åtgärder kan du göra?


Tre delar i grundförsäkringen

Företagsförsäkringen består av tre delar i grundutförandet, egendoms-, avbrotts-, och ansvarsförsäkring. Avbrottsförsäkringen kan vara helt avgörande om verksamheten behöver ligga nere en längre tid. Ansvarsförsäkring täcker skadestånd för person- eller sakskador om de uppstår till följd av ett arbete som ditt företag utfört. 

- Det är viktigt med branschavtal, och skriv alltid avtal med privatkunder, uppmanar Lars.

Sjukvårdsförsäkring

I december 2017 kom en lagändring som innebär skärpt ansvar för arbetsgivares agerande vid sjukskrivningar. Du som företagare kan teckna en försäkring som erbjuder rehabilitering, sjukvård och förebyggande hälsotjänster för dig och dina medarbetare.

Information från kommunen

Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande, berättade om de företagsbesök som representanter från kommunen gör. Hör gärna av dig om du vill ha besök!

Det har kommit synpunkter från fastighetsägare på taxorna för vatten och avlopp. Vakin tillämpar de regler som finns i VA-taxan sedan många år. Vinvas styrelse kommer att hantera frågan och se vad som är möjligt att göra. Eventuella förändringar beslutas som alltid av kommunfullmäktige. Länk till Vakins sida där VA-taxan finns som pdf

Ägaren av ridhusanläggningen har sagt upp avtalet med kommunen. Kommunen kommer att föra diskussioner med ägaren om framtiden.

Eric Thorstensson, administrativ chef,  informerade kort om den kulturmiljöinventering som länsstyrelsen nu har gjort för Vindelns tätort. I den är det tydligt beskrivet vilka kulturmiljöer som är av riksintresse. Nästa steg i arbetet med den fördjupade översiktsplanen är granskning och möjligen kan den ställas ut i maj.

Pengar från Tillväxtverket

Vindelns kommun får söka pengar från Tillväxtverket för att förbättra företagsklimatet. Ansökan ska i så fall göras i juni. Än så länge finns det inte så tydliga riktlinjer, men pengarna ska gå till näringslivsutveckling och satsningar på företagsklimatet. Kom gärna med förslag på ändamål!

Läs mer om pengar till kommuner för satsning på företagsklimat

Kontaktperson: Maria Höglund