Hemtjänst

Du som har behov av hjälp och stöd i hemmet kan få det via hemtjänsten. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa som baseras på Din inkomst.
 För mer information kontakta:

Enhetschef för hemtjänsten: Liza Wikström, telefon 0933-140 25  

                                  

Servicedeklarationer

Socialnämnden har i samverkan med personalen arbetat fram följande servicedeklarationer:

Vi garanterar:

  • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
  • att dina beviljade insatser blir verkställda senast 14 dagar efter beslut
  • en uppföljning av dina insatser minst en gång per år eller vid ändrade förhållanden
  • att du får en kontaktperson
  • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt


Kontakta ansvarig enhetschef, socialchef Jim Lindberg 0933-140 11 eller verksamhetschef Karina Wahlberg 0933-140 37 om ni anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Kontaktperson: Liza Wikström