Hemtjänst

Du som har behov av hjälp och stöd i hemmet kan få det via hemtjänsten. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa som baseras på Din inkomst.
 För mer information kontakta:

Gäller det mer information angående ansökan av hemtjänst kontakta biståndshandläggare på telefon växel: 0933-140 00. Telefontider vardagar 08:00-09:00, onsdagar även 14:00-15:00.

Enhetschef för hemtjänsten: Liza Wikström, telefon 0933-140 25  

                                  

 


 

Kontaktperson: Liza Wikström