Introduktion för chefer

Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt.

Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt och systematiskt sätt. Den nya chefen ska snabbt och enkelt kunna inhämta information utan att behöva fråga runt. Den nya chefen ska bli presenterad i verksamheten allt från arbetsplatsen till kommunen.

Till dig som introducerar en ny chef

Introduktionen i ett nytt arbete är en investering för alla parter. Den ger en ny chefer möjlighet att snabbt komma in i jobbet och tidigt få information om eventuella risker, om arbetsmiljö, regler och rutiner. En bra introduktion gör också att chefen snabbt blir en del av det sociala sammanhanget på arbetsplatsen, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för trivsel och delaktighet.

För arbetsgivaren är introduktionen ett sätt att säkra både att den nya chefen får den information och den kunskap som behövs för att utföra uppdraget men också för att känna sig hemma i organisationen och förstå sin del i helheten.

För dig som rekryterar chefer finns ett stödmaterial framtaget i form av en checklista som underlättar och möjliggör en god chefsintroduktion. --->

<--- Se även underfliken i menyn till vänster för en digital version av checklistan för stödfunktionerna.

Inför introduktionen, tänk på att:

  1. Planera introduktionen i god tid
  2. Avsätt tid inför introduktionen
  3. Gör ett individuellt program, se checklista Planering av introduktion
  4. Boka in berörda personer – fadder etc.
  5. Följ checklistan och bocka av
  6. Boka besök till respektive avdelning inom kommunen
  7. Boka Vindelns kommun introduktion
  8. Uppföljning en gång per vecka under första månaden
  9. Genomför uppföljningssamtalet efter 3-6 mån
  10. Uppföljning en gång per månad under första året


Utvärderingsformulär för chefsintroduktionen

Genom att du som nyanställd chef besvarar några frågor om hur du upplevde din introduktion bidrar du till att vi som arbetsgivare kan göra ständiga förbättringar inför framtida introduktioner. Du skattar sin upplevelse av vart och ett av introduktionens samtliga steg. Utvärderingen görs 6-12 mån efter anställningens första dag. --->

Kontaktperson: Tom Norrgård