Trygghetslarm

Du som bor i eget boende och känner behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp, har möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Det kan vara bra för Dig som ramlar ofta och har svårt att ta dig upp. Behov av trygghetslarm bedöms på samma sätt som annat behov av hjälp.

Information om trygghetslarm får Du hos någon av kommunens biståndshandläggare. Du når biståndshandläggarna genom att ringa kommunens växel 0933-140 00.
 

Vad kostar det?

Aktuella avgifter kan du läsa om här: Avgifter