Utsikt från åttavåningshuset

Åt öster

Åt söder

Åt västerÅt norr

Kontaktperson: Maria Höglund