Protokoll samverkan

På den här sidan presenteras protokoll från innevarande års samverkansmöten på förvaltnings- samt förvaltningsövergripande nivåer. För tidigare års protokoll, se underflikarna.

Förvaltningsövergripande samverkan, FÖS

       

Social samverkan

           

BUN samverkan

                       

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård