Protokoll samverkan

På den här sidan presenteras protokoll från innevarande års samverkansmöten på förvaltnings- samt förvaltningsövergripande nivåer. För tidigare års protokoll, se underflikarna.

Förvaltningsövergripande samverkan, FÖS

                               

Social samverkan

                   

BUN samverkan

                                           

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård