Psykologisk första hjälp

Användarinstruktionen som är avsedd att vara till hjälp för psykologiskt eller psykiatriskt skolad personal eller annan särskilt utbildad personal som har till uppgift att lämna stöd till drabbade efter allvarliga händelser.

En kort sammanfattning av användarinstruktionen skulle kunna vara att den som agerar som stödperson efter en allvarlig händelse:

  • Helst bör vara en del av en av samhället auktoriserad insats.
  • Kontaktar och möter människor som drabbats och framförallt hjälper dem att tillgodose de omedelbara behoven.
  • Undviker att vara påträngande och inte ber dem berätta om sina upplevelser men däremot lyssnar när de väl gör det.
  • Uppmuntrar positiva bemästringsstrategier och hjälper drabbade att komma i kontakt med samhällets aktuella stödinrättningar.
  • Tar hand om sig själv.

Användarinstruktionen nås genom att klicka på bilden.--->

Kontaktperson: Tom Norrgård