Bemästring av allvarliga händelser - tips för drabbade

Dessa tips är utformade för att bidra till att minska den omedelbara nödställdheten efter allvarliga händelser, för att drabbade på ett bättre sätt ska kunna bemästra sådana händelser och för att stödja återanpassning också på lång sikt. Vi vet idag att vissa saker kan underlätta sådan återanpassning medan andra kan försvåra densamma.

I tipsen kan du hitta följande ämnen:

  • Stöd människor emellan är viktigt. Det finns därför tips om hur man kan ta kontakt med andra för att få stöd men också för att ge stöd.
  • Information om vanliga reaktioner när allvarliga händelser inträffat och hur man kan bemästra dem
  • Tips till föräldrar för hur man kan hjälpa och stödja barn, tonåringar och vuxna efter allvarliga händelser.
  • Tips för avslappning.
  • Tips om hur man bör förhålla sig till användning av alkohol, läkemedel eller droger efter en allvarlig händelse.

Tipsen nås genom att klicka på bilden.--->

Kontaktperson: Tom Norrgård