2017

Här hittar du de inlägg som publicerats på personalsidorna under 2017.

2017-11-17
Protokoll skyddskommitté På den här sidan presenteras protokoll från de skyddskommittémöten på förvaltningsnivå som hålls separata från samverkansträffarna.

2017-11-17
Arbetsplatsträffen är ett tillfälle för ömsesidig information och dialog kring verksamheten. Sidan innehåller även mall för dagordning.

2017-11-14
Ansökan om rehabiliteringsstöd Information om ekonomisk ersättning från AFA Försäkring när någon av våra anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

2017-11-13
Hyra av parkeringsplats med motorvärmaruttag Du som arbetar inom Vindelns kommun kan hyra en parkeringsplats med motorvärmaruttag vid den enhet där du har din huvudsakliga sysselsättning. 

2017-05-22
Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Information om vad som gäller för kostnader för luncher, middagar, teaterbesök mm.

2017-05-22
Policy och rättsfall för att motverka mutor och jäv Policyn för att motverka mutor och jäv ska vara ett stöd i vårt arbete och i vår relation till dem vi kommer i kontakt med genom vårt tjänsteutövande.

2017-05-15
Chefsutbildning i KIA Utbildningen tar ca 20 min och riktar sig främst till chefer, men kan tillföra ett värde även för skyddsombud.

2017-04-19
Rutin vid avtackning i samband med pensionsavgång Anställd som avgår från sin anställning med anledning av ålderspension eller varaktig sjukersättning avtackas med minnesgåva.

2017-03-09
Vindelns kommun berättar om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Länk till Youtube och filmen om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i Vindelns kommun.

2017-01-31
Kravspecifikation vid rekrytering med JobMatch Talent Checklista för att fastställa kravprofil inför test med JobMatch Talent.

Kontaktperson: Tom Norrgård