2016

Här hittar du de inlägg som publicerats på personalsidorna under 2016.

2016-12-06
Vår arbetsmiljö Är ett verktyg från Suntarbetsliv som hjälper er att vårda det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre.

2016-12-05
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Webbutbildning i arbetsmiljö speciellt anpassad för kommunsektorn.

2016-10-20
Nytt personal- och lönesystem Information om det nya personal- och lönesystemet som införs i mars 2017.

2016-08-31
Ekonomiportalen Här finns rapporter som ekonomikontoret har förberett.

2016-08-26
Enkät om stressfaktorer Anonym gruppenkät om stressfaktorer på arbetsplatsen via webbaserat verktyg hos Prevent.

2016-08-19
Checklistorna i KIA uppdaterade Frågorna i checklistorna för skyddsrond är nu konsekvent formulerade så att svarsalternativet 'Ja' har innebörden att checkpunkten är okej, vilket innebär att ingen åtgärd behöver vidtas.

2016-08-02
Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar Reglerna för uppvaktningar är uppdaterade och gäller fr o m 160601

2016-06-20
Arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv Tredagarsutbildning för chefer och skyddsombud

2016-05-03
Riskhantering i KIA Information om hur en skyddsrond genomförs i KIA-systemet

2016-03-30
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Information om innehållet i den nya föreskriften som börjar gälla 31 mars 2016

2016-03-24
Elektronisk körjournal - ABAX Kommunen inför elektronisk körjournal i sina bilar

2016-02-25
KIA-systemet i Chefshandboken Inloggning och information för chefer om KIA-systemet

2016-02-08
KIA-systemet i Personalhandboken Information om KIA-systemet som varande kommunens nya processverktyg för hantering av arbetsmiljöärenden

2016-02-04
Delegeringsutbildning Webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen

2016-01-04
Skype för företag Introduktion till verktyget Skype för företag (gamla Lync) med bl a funktionerna videomöte och dela skrivbord.

Kontaktperson: Tom Norrgård