Så här ansöker du om förebyggande sjukpenning

Den medarbetare som av läkaren på Previa fått klartecken att gå kursen Kraft och Balans ska hos Försäkringskassan ansöka om förebyggande sjukpenning.

Detta görs i följande två steg:

  1. Första steget är att ansöka om godkännande av behandlingsplan för sjukpenning i förebyggande syfte. Tidigare deltagare har fått sin behandlingsplan godkänd, dock handlägger Försäkringskassan alltid varje ansökan individuellt.
  2. När/Om Försäkringskassan godkänner behandlingsplanen lämnas en ansökan in om förebyggande sjukpenning för den period och omfattning som är aktuell.

Information om dessa två steg samt hur man ansöker finns på Försäkringskassans hemsida via länken till höger, klicka på bilden.---> 

Planerad kurstid är 3+1 vecka (7-25 okt samt 25-29 nov) totalt således fyra veckor med ett uppehåll på fyra veckor där du som medarbetare är tillbaka på jobbet.

  • Inför att du som medarbetare är tillbaka på jobbet dessa veckor (28 okt-22 nov) har ansvarig chef planerat hur din arbetssituation ska anpassas i syfte att motverka negativ stress. 
  • Ni sätter er ner under första veckan och planerar tillsammans upplägget för perioden. Hänsyn tas till ditt hälsotillstånd samt det som i övrigt framkommit under kursen. Vid behov kan HR finnas till hands för stöd och hjälp.
  • Ett överlämningssamtal i regi av kursansvarig för Kraft och Balans genomförs inför återgången i arbetet. 
  • Sista veckan på kursen är avsedd att följa upp hur återgången i arbetet har gått samt reflektera över vilka delar som fungerat bra och vad som behöver fokuseras mera på i fortsättningen.

Kontaktperson: Tom Norrgård