Rivning

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Utanför planlagt område räcker det med rivningsanmälan i de allra flesta fall.

Har du frågor eller vill veta med om rivning skicka e-post till: bygglov@vindeln.se
Vill du bli uppringd ange telefonnummer, så återkommer jag.

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan.  Även i områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov, om kommunen bestämt det i områdesbestämmelserna.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader. En anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov enligt ovan.

Vid rivning krävs att det till ansökan utöver ritningar lämnas in en kontrollplan där det framgår hur rivningsavfallet ska tas om hand. Vid en stor rivning kan kontrollansvarig krävas.

Du hittar blanketter för anmälan/ansökan på Mina sidor.


Länkar till sidor med relaterat innehåll:

Mer information om rivningslov/anmälan, Boverket - http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/lov--anmalningsplikt/rivningslov/

 

Kontaktperson: Byggkontoret