Försäljning av folköl

För försäljning och servering av öl som har en alkoholhalt överstigande 2,25 upp till och med 3,5 volymprocent – allmänt kallat folköl – krävs inget serveringstillstånd. Däremot måste en anmälan om folkölsförsäljning göras till kommunen. Det krävs också att livsmedelsanläggningen (butiken, restaurangen) är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen.

Tillsynen av ölförsäljning utförs av miljö- och byggkontoret, och även av polismyndigheten.

Om en livsmedelsbutik eller ett matställe bryter mot reglerna i alkohollagen när det gäller ölförsäljning kan det leda till försäljningsförbud enligt alkohollagen.

Du hittar alla blanketter på Mina sidor.

Kontaktperson: Miljökontoret