Ändring av detaljplan för södra delen av Brånet

Vindelns kommun har ett pågående arbete för att ändra en detaljplan för södra delen av Brånet i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för att ändra en detaljplan för södra delen av Brånet i Vindelns kommun, Västerbottens län. Planförslaget utökar inte det nuvarande planlagda området och avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun. Syftet med ändringen är att göra det möjligt att bygga större bostadshus inom planområdet.

Frågor besvaras av:

Anna Weinehall, Samhällsplanerare, anna.weinehall@vindeln.se, tfn 0933 - 142 10.

Kontaktperson: Byggkontoret