Detaljplan för Aspen 2 m.fl., Lidbackens industriområde

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheterna ASPEN 2 med flera på Lidbackens industriområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en expansion av Rototilt ABs befintliga industriverksamhet. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Frågor besvaras av:

Anna Weinehall, Samhällsplanerare, anna.weinehall@vindeln.se, tfn 0933 - 142 10.

Kontaktperson: Byggkontoret