Beställningsrutin Feelgood

Feelgood tillhandahåller en webbportal för beställning av tjänster och rådgivning, hämta fakturaunderlag och rehabunderlag, anmäla avvikelser samt se avtalsdokument och annat som rör samarbetet.

Så här beställer du tjänster från Feelgood

Öppna en webbläsare och gå  till: http://kund.feelgood.se. Du kan välja mellan att logga in med din e-postadress och lösenord, eller med ditt Bank-ID.

Se Guide Feelgoods Webbportal för mera information. -->

Aktivera ditt konto

Första gången du besöker sidan behöver du aktivera ditt konto. Detta gör du genom att klicka på ”Aktivera ditt konto” och följa instruktionerna.

Det är bara dom som har behörighet att logga in i systemet som kan aktivera ett konto. Behörigheten styrs av den information vi som kund ger Feelgood. Webbportalen är tillgänglig för chefer, HR och andra behöriga beställare samt för de som behöver se fakturaunderlag. Portalen fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Om du inte kan aktivera ditt konto beror det sannolikt på att det saknas information om dig i den personalfil Feelgood fått av oss. Kontakta då HR för support.

Krypterat och säkert

All kommunikation i webbportalen sker krypterat och säkert. All inloggningsinformation hanteras på ett säkert sätt som uppfyller GDPR. All personinformation hanteras säkert och i enlighet med både GDPR och patientdatalagen (PDL). För mer information se:  www.feelgood.se/feelgood/personuppgifter/


Kontaktperson: Tom Norrgård